De Stichting Passages stelt zich ten doel het stimuleren van interdisciplinaire activiteiten op het terrein van kunst, wetenschap, techniek en uiteenlopende ontwerp- en vormgevingsdisciplines en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Prof. dr. Albert van der Schoot, Rinus Roelofs en Cor Wetting.
Het Congres BRIDGES dat van 24 t/m 29 juli 2008 wordt gehouden in de Stenden Hogeschool in Leeuwarden
wordt georganiseerd door de Stichting Passages.
Stichting Passages
Secretariaat: Cor Wetting
Stienserstraat 3
8917 CE Leeuwarden