Bridges
Van 24 t/m 29 juli 2008 vindt het Internationale Congres BRIDGES plaats in Leeuwarden. Deze conferentie is sedert 1998 een jaarlijks internationaal platform voor kunstenaars en wetenschappers die zich op het grensvlak van wetenschap, kunst en techniek begeven. Rond de 250 wetenschappers en kunstenaars vanuit diverse delen van de wereld komen in 2008 voor ongeveer een week naar Leeuwarden om deel te nemen aan een breed opgezet programma over “mathematical connections in art, music, architecture and science”.

De eerste conferenties vonden plaats op het Amerikaanse continent, maar intussen doet BRIDGES mede door de toenemende brede internationale betrokkenheid ook Europa aan. In 2006 is Londen opgetreden als gastheer en in 2007 vond het congres plaats in de Spaanse stad San Sebastian.

Het congres bedient niet alleen de .eigen primaire doelgroep –de participerende wetenschappers en kunstenaars uit de gehele wereld – maar is ook gericht op een breed publiek in de vorm van een cultureel programma. Dit programma is qua thematiek duidelijk gerelateerd aan het congres Bridges.

Een deel van het programma loopt door tot na de congresperiode in de vorm van een tentoonstellingsprogramma. Het project is volstrekt uniek, omdat voor het eerst in Nederland dit gezaghebbende congres plaatsvindt. Tezamen met de culturele randactiviteiten wordt een breed scala aan doelstellingen nagestreefd.
Als onderdeel van het Bridges congres is door de stichting Passages een tentoonstellingsreeks georganiseerd. Voor deze tentoonstellingen zijn een aantal internationaal bekende kunstenaars, wiens werk een relatie heeft met de wetenschap, uitgenodigd. De tentoonstellingen vinden plaats in middeleeuwse kerkjes rond Leeuwarden. Tijdens de excursiedag, 26 juli, zullen deze kerkjes worden bezocht. Er is een route uitgezet die u langs de 8 kerkjes voert.

Bridges - Passages, the outdoor art exhibition
De geselecteerde kunstenaars komen vanuit abstract wiskundige achtergronden tot een onnoemelijk aantal beeldende variaties. Enkele kunstenaars beperken zich in hun oeuvre tot één thematiek , zoals bijv. Gerard Caris (1925), die zich uitsluitend richt op de vijfhoek. De kunstenares Yvonne Kracht (1926) met werk in diverse grote kunstmusea, toont daarentegen vanuit een wiskundig constructivisme een grote variëteit aan expressieve experimenten die zich niet beperken tot één wiskundige structuur. Andere kunstenaars houden zich bezig met anamorfoses en beeldillusies zoals de Hongaar Istvan Orosz, (1951). De Zweedse kunstenaar Oscar Reutersvärd, (1915-2002) kan als vader van de “onmogelijke vormen” als voorloper van M.C. Escher worden beschouwd. De kunstenaar Rinus Roelofs (1954) , een prominente vertegenwoordiger binnen het “Bridges-circuit”, heeft vanuit zijn veelzijdige onderzoek naar structuren uiteenlopende sculpturen gemaakt, zoals o.a. zelfdragende koepelconstructies (gebaseerd op Da Vinci), driedimensionale associaties op het werk van M.C. Escher en oneindige structuren op basis van eenvoudige basiselementen. De exposanten hebben vrijwel zonder uitzondering een wetenschappelijke achtergrond. Een van de betrokken hoogleraren is Koos Verhoeff (1927) die informatica doceerde aan de Erasmus Universiteit. Hij bedient zich vijfvoudige symmetrie in twee- en driedimensionale ordeningen voor de realisering van zijn sculpturen. Dr. Ulrich Mikloweit uit Duitsland maakt intrigerende papieren objecten uit veelvlakken met complexe en fijnzinnige verstrengelingen van structuren. Elvira Wersche (1948) komt met een tijdelijk kunstwerk van gestrooid zand afkomstig alle delen van de wereld. De zandsoorten verschillen per gebied van kleur en zijn uitgangspunt voor een kunstwerk met een diameter van ca 6 meter in de vorm van een divers en geometrisch kleurpatroon. Ongeveer een week zal de kunstenares bezig zijn met dit precisiekunstwerk in de Waalse Kerk.
Gerard Caris

Zweins
Yvonne Kracht

Schalsum
Ulrich Mikloweit

Boksum
Istvan Orosz

Jorwert
Oscar Reutersvard

Beers
Rinus Roelofs

Boer
Koos Verhoeff

Blessum
Elvira Wersche

Leeuwarden